Algemene voorwaarden

Akkoord offerteaanvraag derden
Indien de klant gebruik maakt van de diensten van Duurzaam Inzicht is de klant akkoord dat Duurzaam Inzicht namens de klant offerteaanvragen doet bij haar partners. De aanvraag wordt gedaan naar aanleiding van de intake die op voorhand heeft plaats gevonden en met de informatie die de klant bij de vertegenwoordiger van Duurzaam Inzicht heeft aangeleverd.

Aanleveren informatie
Tijdens een kosteloos en vrijblijvend gesprek brengt Duurzaam Inzicht de huidige situatie van de klant in kaart en verzamelen zij de benodigde gegevens voor het opstellen van een passend contract of een offerteaanvraag bij één van haar partners. Hiervoor is Duurzaam Inzicht echter wel mede afhankelijk van de door klant geleverde informatie. De klant blijft daarom te allen tijde zelf verantwoordelijk voor deze informatie (denk hierbij aan de verbrui en afmetingen van het bedrijfspand).

Aanbod
Alle offertes die door Duurzaam Inzicht worden aangeboden zijn vrijblijvend. De partner is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien de geldigheidsduur van de aangeboden offerte is verstreken, kan de klant geen beroep meer doen op de aangeboden tarieven.

Totstandkoming levering energiemaatregelen
Indien de klant akkoord is met een van de door Duurzaam Inzicht voorgelegde offertes, is de klant akkoord met de algemene voorwaarden van de betreffende leverancier waar de offerte is getekend. Duurzaam Inzicht fungeert slechts als adviseur en tussenpersoon en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele misstanden, fouten en/of gebreken in de aangeboden offertes.