Subsidieregeling Verduurzaming MKB

31.01.2023

De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt u als MKB-ondernemer energie te besparen en meer te verduurzamen. Met deze subsidie kunt u voor advies op maat beroep doen op een energieadviseur én voor ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies.

Voor wie?
Heeft u een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen en heeft u maximaal 25 werknemers (fte's) in dienst? en voldoet u aan onderstaande criteria, dan heeft u mogelijk recht op de Subsidie Verduurzaming MKB;

- u bent in het bezit van 1 of meer bedrijfspanden of huur een bedrijfspand (of ruimte daarin)

- u valt niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht

- het bedrijfspand verbruikt per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit

Subsidie
Het totale subsidiebudget voor deze regeling is in totaal € 28,2 miljoen.

-  80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) voor het energieadvies én het ondersteuningstraject wordt vergoedt .

- Het maximale subsidiebedrag is € 2.500

- Er geldt een minimaal subsidiebedrag van € 400 en een maximum van € 750 voor het energieadvies. Dit betekent dat     een energieadvies van minder dan € 500 exclusief BTW niet in aanmerking komt voor subsidie, want 80% van een         bedrag minder dan € 500 is lager dan het minimum van € 400.

Waarvoor ontvangt u subsidie?
U ontvangt bij deze regeling subsidie voor advies over en ondersteuning bij het verduurzamen van uw bedrijfspand of bedrijfsvoering. Energieadvies Het advies dient opgesteld te zijn door een onderneming die bedrijfsmatig onderzoek doet naar en adviseert over de mogelijkheden tot verduurzamen van uw mkb-onderneming.

In het advies moet worden vermeld welke energie- en CO2 besparende maatregelen er voor u mogelijk zijn en welke investering dit vraagt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan

- het isoleren van muren, vloeren en daken

- het aanbregen van HR++ -beglazing

of bij een bedrijfsvoering advies;

- het aanschaffen van elektrische bedrijfswagens

- energiezuinig keukenapparatuur

- ICT apparatuur

wilt u meer weten over de subsidie of het energieadvies? neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag bij een advies op maat en de begeleiding van de energiebesparende maatregelen.

terug naar overzicht