Subsidies en regelingen

De overheid heeft voor het verduurzamen van uw woning of bedrijfspand een aantal subsidies en fiscale voordelen beschikbaar gesteld om u te stimuleren tot verduurzamen. Hieronder vind u een korte impressie van deze subsidies en fiscale voordelen. Omdat er een aantal voorwaarden zitten aan het verkrijgen van deze subsidies en fiscale voordelen, blijft het te allen tijde maatwerk. Subsidies kunnen een significant voordeel opleveren, daarom informeren onze adviseurs u hier graag verder over. Onze adviseurs helpen u bij het aanvragen van de ISDE en SDE++ subsidie en adviseren u over de mogelijkheden van de fiscale voordelen.

ISDE (investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing)

Zakelijke gebruikers kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie voor een zonneboiler, een warmtepomp, bij aansluiting op het warmtenet, kleine windturbines en voor zonnepanelen. Tot en met 31 december 2023 is er voor rechtspersonen, de maatschap, stichting, VOF en CV een subsidie beschikbaar voor zonnepanelen. De hoogte van de subsidie voor zonnepanelen bedraagt € 125 per geïnstalleerd kWp. Aan in ieder geval deze drie voorwaarden dient u te voldoen om in aanmerking te komen voor de ISDE:

1. de zonnepanelen worden aangesloten op het elektriciteitsnet door een aansluiting met een totale maximale doorlaat waarde van 3x80A (kleinverbruikersaansluiting)

2. het netto eigenverbruik op de kleinverbruikersaansluiting is minimaal 50.000 kWh in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag

3. u kunt subsidie aanvragen voor een zonnepaneleninstallatie met een vermogen vanaf 15 kWp, vanaf dit jaar is er geen plafond meer op een maximaal aantal kWp. Ook particulieren kunnen voor de ISDE in aanmerking komen bij het aanschaffen van een zonneboiler, warmtepomp, isolatiemaatregelen en bij een aansluiting op het warmtenet. Voor meer informatie hierover verzoeken we u contact met ons op te nemen.

SDE ++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie)

Voor deze subsidie kun je in aanmerking komen wanneer je hernieuwbare energie gaat produceren of CO²-verminderende technieken toepast. De SDE ++ is open van 28 juni 2022 09.00u tot en met 6 oktober 2022 17.00u en er is een budget van 13 miljard euro voor beschikbaar gesteld. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Onze adviseur informeert u hier graag over.

EIA (Energie-investeringsaftrek)

Wanneer u met uw bedrijf investeert in CO²- reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie, kunt u een beroep doen op de EIA. Hierbij kunt u een deel van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het bedrag wat u mag aftrekken is afhankelijk van de hoogte van de investering.

KIA (kleinschaligheids-investeringsaftrek)

U kunt in aanmerking komen voor deze subsidie wanneer u investeert in bedrijfsmiddelen (in een boekjaar). De KIA is een aftrekpost op de winst. Het bedrag wat u mag aftrekken is afhankelijk van de hoogte van de investering in het boekjaar.

Wilt u meer informatie ontvangen over de subsidiemogelijkheden die voor u van toepassing zijn? Neem dan contact met ons op!